Sponsorlu Bağlantılar

Zabıta memuru nasıl olunur ve zabıta memuru olma şartları nelerdir konulu makalemize hoş geldiniz. Seyyar satıcılığın önüne geçmek ve usulsüz çalışan iş yerlerini denetlemek adına her yıl olduğu gibi bu yıl içerisinde de çok sayıda zabıta memuru alınacağı bilinmektedir. Zabıta memuru olmayı düşünen takipçilerimize bilgi vermek amacıyla zabıta memuru nasıl olunur sorunuza bir nebzede olsa cevap verebilmek adına zabıta memuru olma şartlarını paylaşmak istiyoruz. Gönlünüzdeki mesleğe giriş yapmanızı temenni ederiz.

Zabıta Memuru Nasıl Olunur | Zabıta Memuru Alım Şartları

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Sınav tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak.

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Zabıta Memuru Nasıl Olunurd. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle; Meslek Yüksekokulu (En az 2 yıllık önlisans mezunları için) askerliğini yapmış veya tecilli veya muaf olmak, Lise ve Dengi Okul mezunları Erkek adayların ise eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak,

f. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir özrü bulunmamak.

h. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca, herhangi bir kamu veya özel kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışmamak, Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

ı. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

i. Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Zabıta memuru nasıl olunur hususunda öğrenmek istediklerinizi bizlere sormanız durumunda sizleri elimizden geldiğince aydınlatmaya çalışacağız

sponsorlu bağlantılar

11 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)  


Sponsorlu Bağlantılar
Saatlerin Anlamları
Eğitim
yecüc mecüc
Kısa Bilgiler