Sponsorlu Bağlantılar

Yörüklerin özellikleri nelerdir, Yörükler nerelerde yaşar ve Yörükler kimlerdir konusu hakkında makalemizden detaylı bilgi edinebilirsiniz. Yörükler dünden bugüne kültürlerini koruyan Türk asıllı topluluklardır. Günümüzde eskiden de olduğu gibi Yörükler geçimlerini hayvancılıktan sağlamaktadır. Özellikle tabiatın ortasında çadırlar içerisinde yaşam sürmeleri Yörüklerin en önemli özelliklerinden birisidir. Gelin baştan sağma bildiklerimizi bir kenara bırakalım ve Yörükler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için makalemizin devamına göz atalım.

Yörükler kimlerdir nerede yaşarlar? Yörükler Hakkında Bilgi

Yörükler diye isimlendirdiğimiz topluluklar Oğuz soyundan gelmektedir. Yörüklere bu ismin verilmesinin temel sebebi göçebe ve gezgin bir yaşam sürmeleridir. Yörük kelimesinin anlamı gezgin göçebe demektir. Osmanlı tarihine bakacak olduğumuz zaman Yörüklerin 12. Yüzyıldan itibaren Anadolu topraklarına geldikleri gözlemlenebilir. Anadolu’ya gelen Yörükler iki kısma ayrılmış ve bu Yörüklerin bir kısmı Anadolu’da kalırken bir kısmı da Rumeli’ye gönderilmiştir. Anadolu’da kalan Yörükler Maraş, Halep, Mersin ve Adana civarlarında yaşam sürmüşler.

Yörükler göçebe yaşam sürdükleri için Osmanlı Devleti bu topluluklardan vergi alma konusunda çeşitli sorunlar yaşamıştır. Bu durumun önüne geçebilmek adına Osmanlı Devleti Yörükler için özel kanunlar hazırlamış ve bu kanunları Yörük topluluklarına uygulamıştır. Yapılan bu değişiklikler sayesinde Yörüklerden vergi alma kolaylamıştır.Yörükler

Osmanlı Devleti sizlerinde bildiği gibi askeri gücüyle tanınan bir imparatorluktur. Osmanlı imparatorluğu özellikle doğa koşullarına adapte olmuş Yörüklerin gücünden her savaş sırasında yararlanmıştır. Yörükler güçlü ve kuvvetli insan topluluklarıdır. Savaşma yönleri zayıf olduğu için Osmanlı Devleti Yörük topluluklarını daha çok top arabası çekme gibi güç gerektiren işlerde kullanmıştır. Yörükler her daim asker sayılan bir topluluktu. Savaşa katılma zorunlulukları vardı ve itiraz etme hakları bulunmuyordu. Zaten Yörüklerinde itiraz etmeye hiçbir zaman niyetleri olmamıştır. Her daim vatan uğruna gururlu bir şekilde mücadele etmişlerdir.

Zaman içerisinde Yörük Topluluklarında çeşitli bozulmalar meydana gelmiş ve toplumsal suçlara karışmışlardır. Osmanlı Devleti zamanında bazı Yörük topluluklarının köylere inip insanlara zarar vermesi neticesinde tüm Yörükler gemilere doldurulmuş ve Kıbrıs adasına gönderilmiştir. İlerleyen yıllarda uslu bir şekilde yaşam sürmelerine inanılınca tekrardan Anadolu topraklarına getirilmişler ve Yörük yaşamını sürmeye devam etmişlerdir.

Yörüklerin özellikleri nelerdir, Yörükler nerelerde yaşar ve Yörükler kimlerdir konusu hakkında bildiklerinizi yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz.

sponsorlu bağlantılar

12 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)  


Sponsorlu Bağlantılar
Saatlerin Anlamları
Eğitim
yecüc mecüc
Kısa Bilgiler