Sponsorlu Bağlantılar

Ülkemizi yönetim biçimi cumhuriyet olmasına rağmen geçmişten günümüze kadar birçok yönetim şekli uygulanmıştır. Diğer dünya ülkeleri ile birlikte ülkemiz ele alındığı zaman çok sayıda yönetim biçimi karşımıza çıkmaktadır. Bu makalemizde sizlere kısaca dünya genelinde ve ülkemizde uygulanmış olan yönetim biçimleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Makalemiz içerisinde neredeyse bütün yönetim şekilleri yer almaktadır. Eğer gözümüzden kaçan bit yönetim biçimi var ise bunları bizlerle iletişime geçerek bildirebilirsiniz.

Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri

Cumhuriyet: Ülkeyi yöneten kişinin, belirli bir süreliğine hak tarafından seçildiği yönetim biçimidir. Halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim biçimi olan cumhuriyet günümüzde uygulanan yönetim şeklidir.

Otokrasi: Bu yönetim biçiminde yönetici olan kişi tüm siyasi yetkilere sahiptir. Monarşi yönetimine benzer ancak kişi yetkilerini miras yoluyla değil, yönetimi ele geçirerek elde eder.

Oligarşi: İktidarın bir grubun elinde bulunduğu yönetim şeklidir. İktidar bir ailenin elinde olabilir. Oligarşi yönetiminin olması için en az iki yönetici olması gerekmektedir.

Meritokrasi: Osmanlı devletinde yer alan devşirme sistemi bu yönetim biçimine benzemektedir. Ülkenin bekası adına kurumların ve ülkenin başına yetenekli olduğuna inanılan kişilerin getirilmesi prensibine göre çalışmaktadır.

Monarşi: Hükümdar denilen kişinin yönetici olduğu yönetim biçimidir. Osmanlı devletinde var olan yönetim biçimi monarşi yönetime örnek olarak gösterilebilinir.
yönetim biçimleriMeşrutiyet: Hükümdarın halk tarafından seçilmiş olan bir meclis tarafından görevlerinin kısıtlandığı yönetim biçimidir. Osmanlı devletinin son zamanlarında meşrutiyet yönetimi egemen olmuştur.

Demokrasi: Tüm vatandaşların eşit haklara sahip olup kendi kendilerini yönettikleri yönetim biçimidir.

Aristokrasi: Yönetimin soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu yönetim şeklidir.

Meritokrasi: Bireylerin yeteneklerine göre şekillendiği yönetim şeklidir.

Teknokrasi: Tüm karar verme süreçlerinin teknik uzmanların ellerinde olduğu bir yönetim şeklidir

Teokrasi: Dine dayalı olan yönetim şeklidir. İslamiyet sonrası Türk toplumlarında teokrasi yaygın olarak uygulanmıştır.

Federasyon: Coğrafi yapılarına göre oluşmuş birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün, kendisini oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, gene aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmaları ile oluşan topluluk.

Konfederasyon: Bağımsız kuruluşlar ve kurumlar tarafından, egemenliklerini muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, bir antlaşma ile kurulan topluluklardır.

Mutlakiyet: Devletin tek bir kişi tarafından hiçbir sınırlamaya bağımlı olmayarak yönetildiği rejim türüdür.

Despotluk: İster bireysel ister sıkıca birbirine bağlı bir grup tarafından olsun mutlak siyasi bir güç ile hükmeden tek bir idari otoriteye sahip hükümet biçimidir.

Geçmişten günümüze uygulanmış yönetim şekilleri genel olarak bu şekildedir. Sizlerde bu konu hakkında bildiklerinizi yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz.

sponsorlu bağlantılar

1 Yorum Yapılmış.

  1. sümeyye diyor ki:

    yani çok güzel inşallah ödevden yüksek alırım. sitenizde yer alan konular gerçekten derslerimde bana çok yardımcı oluyor. Allah sizlerden razı olsun.

12 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)  


Sponsorlu Bağlantılar
Saatlerin Anlamları
Eğitim
yecüc mecüc
Kısa Bilgiler