Sponsorlu Bağlantılar

UNICEF’in amacı nedir ve UNICEF belli başlı görevleri yazı dizimize hoş geldiniz. UNICEF dünya çapında ismi bilinen sosyal yardımlaşma örgütüdür. Birçok alanda başarılı işlere imza atan UNICEF genel olarak dünya çocuklarına sahip çıkıp çocukların daha iyi yaşamasını ilke edinmiştir. Yazımızın devamından UNICEF’in sosyal sorumluluk alanındaki görevlerine ulaşabilirsiniz.

UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Asamble’si tarafından çocuk haklarını korumaları alanında destek sağlamaları, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmaları ve çocukların tam potansiyellerine ulaşmak üzere imkanlarını genişletmek amacıyla görevlendirilmiştir.

UNICEF, Çocuk Hakları Sözleşmesine göre hareket etmekte ve çocukların değer
Yargılarını ve uluslararası standart davranış biçimlerini koruyarak çocuk haklarını oluşturmayı çaba sarf etmektedir.

UNICEF, Çocukları yaşatma, koruma ve geliştirmenin insanlığın gelişmesinin bir parçası olarak dünyaca kalkınma için zorunlu olduğu konusunda ısrar etmektedir.

UNICEF, özellikle gelişmekte olan ülkelere yardımda bulunmak amacıyla politik yaklaşımı ve malzeme kaynaklarını harekete geçirir, “çocuklara öncelik ilkesi” gerekleri doğrultusunda çalışır ve bu ülkelerin uygun politika oluşturmaları için kapasitelerini geliştirmelerine, çocuk ve ailelerine hizmet sunar.

UNICEF, en fazla dezavantajda olan çocukların savaş mağduru felaketzede aşırı yoksulluk her türlü şiddete maruz kalan ve sömürülen ve sakat çocukların özel olarak korunmalarını sağlamakla yükümlüdür.

UNICEF, acil durumlarda çocukların haklarını korumak amacıyla çocukların ihtiyaçlarına cevap verir. Birleşmiş Milletlerin işbirliği içinde olduğu kurum ve insani kuruluşların koordinasyonunda, UNICEF çocukların ve onlara bakan kişilerin ıstırabını hafifletmek için işbirliği yaptığı kuruluşların ihtiyaçlarına hızla cevap verecek şekilde imkan sağlar.

UNICEF partizan bir kuruluş değildir ve işbirliği çerçevesinde ayırımcılık yapmamaktadır. Yaptığı her işte, en çok dezavantaj durumunda bulunan çocuklarla, en fazla ihtiyacı olan ülkelere öncelik tanır.

UNICEF’in amacı, ülkelerde yürüttüğü programlarıyla kadın ve kız çocuklarının haklarını eşit şekilde teşvik etmek, bulundukları toplumların politik, sosyal ve ekonomik kalkınmalarına tam olarak katılımlarını desteklemektir.

UNICEF, dünya toplumları tarafından kabul edilen insan gelişimine yönelik hedeflerin sürekliliğini korumayı ve Birleşmiş Milletler Anlaşmasında yer alan barış ve sosyal alanlardaki gelişmelerin gerçekleşmesini sağlamayı amaçlayacak şekilde işbirliği yaptığı tüm kuruluşlarla çalışır.

UNICEF’in gözümüzden kaçan fakat sizlerin bildiği başka görevleri varsa bu bilgileri herkesin faydalanabilmesi adına bizlerle paylaşabilirsiniz.

sponsorlu bağlantılar

12 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)  


Sponsorlu Bağlantılar
Saatlerin Anlamları
Eğitim
yecüc mecüc
Kısa Bilgiler