Sponsorlu Bağlantılar

Sindirim Nedir? Canlıların tamamı yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilmek için sindirim yapmaya ihtiyaç duyarlar. Sindirim genel olarak yaşamsal faaliyetler için gerekli olan enerjinin ortaya çıkmasını sağlar. Sindirim olayı doğada sayısız canlı olduğundan ötürü kendi içerisinde çeşitlere ayrılmıştır. Bu yazı dizimizde sizlere elimizden geldiğince canlıların yapmış oldukları sindirim yöntemleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Sindirim Çeşitleri Nelerdir

Üretici canlılar (ototrof) yaşamları için gerekli organik besin maddelerini fotosentez veya kemosentezle kendileri yapar. Tüketici canlılar (heterotrof) ise besinlerini üretemedikleri için dışarıdan hazır olarak alırlar. Alınan besinlerin hücreler tarafından kullanılabilir hâle gelmesi için sindirimi gerçekleştiren yapılar bulunur. Birçok hayvanda bu yapılar sindirim sistemini meydana getirir. Sindirim sistemi, besinlerin alınması, sindirilmesi, emilmesi, sindirilemeyen besin atıklarının da dışarı atılmasında görev alır. Sindirim: Karbonhidrat, yağ, protein gibi büyük moleküllü besin maddelerinin kendilerini oluşturan yapı taşlarına parçalanarak hücre zarından geçebilecek hâle gelmesidir. Meydana gelen bu sindirim olayı mekanik ve kimyasal sindirim olmak üzere 2 ye ayrılır.

Mekanik sindirim: Besinlerin fiziksel olarak küçük parçalara ayrılmasıdır. Küçük parçaların oluşumunda çiğneyerek ezme ve mide hareketleri etkilidir. Karaciğerden salgılanan safra sıvısının yağları küçük yağ damlacıklarına ayırması da mekanik sindirimdir. Mekanik sindirimde enzimler kullanılmaz.Sindirim çeşitleri

Kimyasal sindirim: Büyük moleküllü besinlerin hidrolizle yapı taşlarına ayrışmasıdır. Hidroliz için su ve enzimler gereklidir. Sonuçta karbonhidratlar monosakkaritlere, yağlar gliserol ve yağ asitlerine, proteinler de amino asitlere parçalanır. Kimyasal sindirim, gerçekleştiği yere göre hücre içi ve hücre dışı sindirim olarak ikiye ayrılır.

Hücre içi sindirim: Amip, öglena gibi bazı bir hücreli canlılarda, süngerlerde ve sölenterlerde ve ayrıca akyuvarlarda görülen sindirim biçimidir. Bu sindirimde besinler, hücre zarı tarafından koful oluşturularak endositozla hücreye alınır. Koful ile lizozom birleşir. Lizozomdaki enzimler, besinleri yapı taşlarına kadar parçalar. Sindirim sonucu oluşan glikoz, amino asit ve yağ asidi gibi besin yapı taşları koful zarından hücre sitoplâzmasına geçer ve burada kullanılır. Bu aşamadan sonra koful içinde bulunan atıklar ekzositozla hücre zarından dışarı atılır.

Hücre dışı sindirim: Çürükçül canlılarda, salyangoz, denizkestanesi gibi bazı omurgasızlarda ve omurgalılarda görülen sindirim biçimidir. Bu sindirimde, büyük moleküllü besinler hücreden salgılanan enzimler yardımı ile hücre dışında sindirilerek yapı taşlarına ayrışır ve Hücre içine alınır.

Sindirim ve sindirim çeşitleriyle aklınıza takılanları yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sindirim hakkında web sayfamız dışında bildiklerinizi tüm takipçilerimizle de paylaşabilirsiniz.

sponsorlu bağlantılar

15 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)  


Sponsorlu Bağlantılar
Saatlerin Anlamları
Eğitim
yecüc mecüc
Kısa Bilgiler