Sponsorlu Bağlantılar

Sindirim Nedir? Canlıların tamamı yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilmek için sindirim yapmaya ihtiyaç duyarlar. Sindirim genel olarak yaşamsal faaliyetler için gerekli olan enerjinin ortaya çıkmasını sağlar. Sindirim olayı doğada sayısız canlı olduğundan ötürü kendi içerisinde çeşitlere ayrılmıştır. Bu yazı dizimizde sizlere elimizden geldiğince canlıların yapmış oldukları sindirim yöntemleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Sindirim Çeşitleri Nelerdir

Üretici yaşayan varlıklar yaşamları için lüzumlu doğal gıda materyallerini fotosentez yahut kemosentezle üretirler. Tüketici yaşayan varlıklar ise besinlerini imal edemedikleri için dışarıdan hazır olarak alırlar. Alınan gıdaların hücreler tarafınca tüketilebilir duruma ulaşması için sindirimi meydana getiren yapılar yer alır. Birçok hayvanda bu yapılar hazım sistemini husule getirir. Hazım sistemi, gıdaların alınması, hazmedilmesi, emilmesi, öğütülemeyen gıda atıklarının da vücuttan uzaklaştırılmasında vazife alır. Hazım: Karbonhidrat, yağ, protein benzer biçimde büyük moleküllü gıda materyallerinin kendilerini meydana getiren yapı taşlarına bölünerek hücre zarından geçebilecek duruma ulaşmasıdır. Meydana gelen bu hazım olayı mekanik ve kimyevi hazım olmak suretiyle 2 kısma ayrılmaktadır.

Mekanik sindirim: Besinlerin fiziksel olarak küçük parçalara ayrılmasıdır. Küçük parçaların oluşumunda çiğneyerek ezme ve mide hareketleri etkilidir. Karaciğerden salgılanan safra sıvısının yağları küçük yağ damlacıklarına ayırması da mekanik sindirimdir. Mekanik sindirimde enzimler kullanılmaz.Sindirim çeşitleri

Kimyasal sindirim: Büyük moleküllü besinlerin hidrolizle yapı taşlarına ayrışmasıdır. Hidroliz için su ve enzimler gereklidir. Sonuçta karbonhidratlar monosakkaritlere, yağlar gliserol ve yağ asitlerine, proteinler de amino asitlere parçalanır. Kimyasal sindirim, gerçekleştiği yere göre hücre içi ve hücre dışı sindirim olarak ikiye ayrılır.

Bedene alınan yemeklerin fiziki yönden biçiminin değişmesi mekanik sindirim olarak nitelendirilmektedir. İlgili sindirim türüne örnek vermemiz gerekirse, ağzımıza aldığımız bir ekmeği parçalara ayırıp yutmamız mekanik sindirim olarak değerlendirilir. Bedenimize ağız yoluyla giren yemeklerin ufak yapılara ayrılmasına kimyasal sindirim adı verilir. Örnek olarak ağız ile alınan ekmek besininin yapı materyali karbonhidratlara kadar bölünmesi ve arkasından bu karbonhidratların glikoza ayrılması kimyevi sindirimdir. Su ve enzimler ise kimyevi yönden sindirimin bölünmez parçasıdır. Ağız yolu ile başlayan hazmetme durumu peşinden yutak, yiyecek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar ile devam edip makatta sona erer. Bu sayede sindirim sonlanmış olur.

Hücre içi sindirim: Amip, öglena gibi bazı bir hücreli canlılarda, süngerlerde ve sölenterlerde ve ayrıca akyuvarlarda görülen sindirim biçimidir. Bu sindirimde besinler, hücre zarı tarafından koful oluşturularak endositozla hücreye alınır. Koful ile lizozom birleşir. Lizozomdaki enzimler, besinleri yapı taşlarına kadar parçalar. Sindirim sonucu oluşan glikoz, amino asit ve yağ asidi gibi besin yapı taşları koful zarından hücre sitoplâzmasına geçer ve burada kullanılır. Bu aşamadan sonra koful içinde bulunan atıklar ekzositozla hücre zarından dışarı atılır.

Hücre dışı sindirim: Çürükçül canlılarda, salyangoz, denizkestanesi gibi bazı omurgasızlarda ve omurgalılarda görülen sindirim biçimidir. Bu sindirimde, büyük moleküllü besinler hücreden salgılanan enzimler yardımı ile hücre dışında sindirilerek yapı taşlarına ayrışır ve Hücre içine alınır.

Sindirim ve sindirim çeşitleriyle aklınıza takılanları yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sindirim hakkında web sayfamız dışında bildiklerinizi tüm takipçilerimizle de paylaşabilirsiniz.

sponsorlu bağlantılar

15 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)  


Sponsorlu Bağlantılar
Saatlerin Anlamları
Eğitim
yecüc mecüc
Kısa Bilgiler