Sağlık

Astım, Koah ve Akciğer Kanseri

Çocuklukta astım ileri yaşlarda KOAH nedeni olurmu?

 • Astım,kronik çocukluk hastalığı olarak yaklaşık toplumun %10 nu etkilemektedir

 • KOAH, erişkin hastalığı ve genelde ölümlerin 3. nedeni, iş göremezliğin 2. nedenidir.

 • Ağır astımı olan çocukların ileri yaşlarında, KOAH olma riski, bu hastalığı  olmayanlara nazaran 32 kere daha sıklıkta  olacaklardır. 

 • Çocukluklarında hafif astımı olanlarda , buna bağlı  KOAH olma riski yoktur.

Astım ve KOAH ortasında benzerlik ve farklılıklar 

Benzerlikler:

 • 2 side, havayolarında obstriksiyona neden olan kronik inflamasyon hastalığıdır 

 • 2sinde de Nefes darlığı, ıslık sesi hırıltı (wheezing) teneffüs ve öksürük şikayetleri vardır

 • 2 sinde de, viral enfeksiyonlar (soğuk algınlığı), sigara dumanı,,hava kirliliği, meslek tozları alevlenmelere neden 

 • 2 side spirometri (solunum işlev Testi) ile teşhis konur

Farklılıklar:

 • Astım obstriktif reversibl (geri dönüşü olan) bir hastalıktır

 • KOAH obstriktif irreversible (geri dönüşü olmayan) hastalıktır

 • Astım da yalnızca havayolları etkilenmişken, KOAH da, hem hava yolları hemde parankim etkilenmiştir. 

 • Astım ve KOAH ta inflamasyon farklıdır. Astım eozinofilik hücre reaksiyonu) inflamasyonu görülürken , KOAH da  nötrofilik , inflamasyon  neden olur.

 • Astma ve KOAH, farklı inflamasyon olduğundan anti inflamator tedaviye farklı yanıt verirler,

 • Tedavi her 2 hastalıkta farklıdır.(astım kronik inflamasyonu baskılamak için yapılırken, KOAH daha çok semptomları azaltmak içindir. 

Kronik inflamasyon sonucunda havayollarında kalıcı yeni yapılanmalar oluşması (remodeling)

 • Uzun süren denetimsiz astım, irreversibl (dönüşümü olmayan) bronş obstriksiyonuna yol açar bu da KOAH tır. 

 • Bronş düz kas hücreleri, kronik inlamasyon sonucunda yeni bir yapı, biçim oluşturur,  (remodelin) 

 

KOAH ile Akciğer Kanseri ortasında alaka varmı?

 • Epidemiyolojik çalışmalar, KOAH ve Akciğer Kanseri olan hastaların yaklaşık %90 nı sigara dumanına maruz kaldığını gösterdi.

 • Sigara içenlerin %10-%30 u Akciğer Kanseri, %20-%30 KOAH gelişti.

 • Neden sigara içenlerin kimilerinde bu komplikasyonlar oluyor ?

 • Akciğer Kanseri oluşmasında  yalnızca sigaraya tek başına maruz kalma, genetik yatkınlık olmadan kâfi değil. 

 • Sigara içen KOAH da İrreversible bronş daralması (REMODELİNG): teneffüs testinde “FEV1”  azalmasıyla anlaşılır.

 • sigara içen birinde, teneffüs testinde  “fev1” azalması olmuş, remodeling varsa ,  Sigara içen fakat” KOAH” OLMAYAN  “FEV1” olağan olan BİREYLERDEN,. Akciğer Kanseri  olma riski 4-6 kat fazladır 

 • Teneffüs işlev testi, FEV1 : Akciğer Kanseri ve KOAH da azalıyor.

 • Akciğer Kanseri olan sigara içenlerin çoğunda  KOAH evvelce başlamıştır,

 • Sigara içenin KOAH yatkınlığı varsa, Akciğer Kanseri olma riskide vardır.

 • Sigara içende olağan akciğer işlevi varsa Akciğer Kanser riski azalır.

KOAH  ve Akciğer Kanser taramasında strateji ne olmalı:

 • Sigarayı bırak

 • Teneffüs İşlev Testleri, Spirometrik ölçümler

 • Düşük doz Akciğer Tomografisi

 • Bronkoskopi

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu