Sponsorlu Bağlantılar

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e bir Türk vatandaşı olarak tüm Türk ulusunun yürekten bağlı olduğu inancındayım. Bu yazı dizimizde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerini siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istiyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Eserleri ve Kısaca Özellikleri

Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih

Eserin aslı Genelkurmay ATAŞE Başkanlığı Arşivi’ndedir. Daha önce Tnk. Kur. Alb. İsmet Görgülü tarafından “Mustafa Kemal Ta’biye meselesinin Hall ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih” ve “Mustafa Kemal Atatürk’ün taktik Meselesinin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına Dair Öğütler” adları altında iki ayrı kitap halinde Türkçe’ye çevrilerek basılmıştır. Bu yeni baskıda kitabın birinci kısmı günümüz Türkçesi ikinci kısmı Osmanlıca olarak yayına hazırlanmıştır.

Takımın Muharebe Talimi (Almanca’dan çeviri – 1908)

Kitabın özü; seferi tam mevcutlu bir takımın, değişik hava şartları ve çeşitli arazide, basit bir mesele içinde muharebe yöntemlerinin uygulaması, avcı hattı teşkiliyle bir avcı hattının ateş muharebesi üzerinde toplanmaktadır.

Cumalı Ordugâhı – Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1910)

Cumalı Ordugahı, Makedonya bölgesinde, Köprülü – İştip yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu ordugahta, 3. Süvari Tümen Komutanı Tuğgeneral Suphi Paşa’nın komutası altında kurulan bir süvari tugayına eğitim ve manevra yaptırılmıştır. Bu manevraya katılan Mustafa Kemal, “Cumalı Ordugahı” adını taşıyan eserini yazmış; süvari, bölük, alay, tugay eğitim ve manevralarını anlatmıştır.

Mustafa Kemal bir kurmay subay olarak teorik bilgilere önem vermekte, ancak askeri tatbikat ve manevralardan sadece katılanların yararlanmasını yeterli görmemektedir. Bu yüzden, 10 gün süren bu tatbikat sırasında tututuğu gözlem notlarını, hazırlanan meseleleri ve komutanların yaptıkları eleştirileri yazmış, bol kroki ile küçük bir broşür haline dönüştürmüştür. 12 Eylül 1909’da tamamladığı bu eseri, Selanik’te 1909 yılında matbaa harfleriyle basılmıştır. Eser; 39 sayfa metin ve 7 adet krokiden oluşmaktadır.

Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911)

Bu eserinde, bir muharebeyi sevk ve idarede belirli kuralların olamadığını vurgulaması yanında, komutan olan kişinin nitelikleri üzerinde de durmuştur. Bunlar ise; birliğini barışta ve savaşta eğitmek, yönetmek ve gözetmekteki üstün başarı, elindeki kuvvetin eksikliğini giderecek düşünce gücü ve astlarından her konuda üstünlüğü sağlamaktır. Bunun yanında, kişisel cesaret, başkalarının hareketini önceden seziş ve harekatını en uygun zamanda yapabilme yeteneği olmalıdır. Ortak amacın gerçekleştirilebilmesi için birliklerini başarılı bir şekilde yönetmeli, astları üzerinde etkili olmalı ve otoritesini kurabilmelidir.

Atatürk’ün Yazıdığı Diğer Eserler

– Bölüğün Muharebe Talimi (Almanca’dan çeviri – 1912)
– Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918)
– Nutuk (1927)
– Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan ile hazırladı) (1930)[154]
– Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937)
– Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesi
– Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku (Dinle)
– Atatürk’ün Bursa Nutku
– Balıkesir Hutbesi

Atatürk’ün ayrıca, 1915-1918 yılları arasında Anafartalar, Doğu Cephesi ve Karlsbad’daki hatıralarını yazdığı günlükleri de bulunmaktadır. Bunlardan Anafartalar Muharebatı’na Ait Tarihçe, Türk Tarih Kurumu tarafından kitap olarak yayımlanmıştır. 1908-1938 yılları arasında Mustafa Kemal’in imza attığı, yazdığı, söylediği kişisel notları dahil her şeyin toplandığı Atatürk’ün Bütün Eserleri adlı bir ansiklopedi de Kaynak Yayınları tarafından hazırlanmaktadır.

sponsorlu bağlantılar

13 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)  


Sponsorlu Bağlantılar
Saatlerin Anlamları
Eğitim
yecüc mecüc
Kısa Bilgiler