Sponsorlu Bağlantılar

MEMURLARIN ÖZLÜK DOSYALARINDA BULUNACAK BİLGİLER

sponsorlu bağlantılar

Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydedilecek. Burada memurun adı, soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, öğrenimi, kadro unvanı ve derecesi, memuriyete başlama tarihi, memuriyetten ayrılma tarihi ve sebebi, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler ile gerekli görülecek diğer mesleki bilgiler kaydedilecek.

Kurumlarca her memura üzerinde memurun kurumu, adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası, fotoğrafı ve gerekli görülen diğer bilgilerin yer aldığı bir kurum kimlik belgesi verilecek.

Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre istihdam edilenler, personel bilgi sistemine kaydedilecek ve bunlara kurum kimlik belgesi verilecek. Söz konusu personel için personel bilgi dosyası tutulacak.

Her memur için bir özlük dosyası tutulacak, özlük dosyalarının itina ile doğru ve tarafsız bir şekilde tutulmasından personel birimleri sorumlu olacak. Özlük dosyaları, memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde göz önünde bulundurulacak.

Tebliğe göre, özlük dosyası 8 bölümden oluşacak. Birinci bölümde; ”ilk-yeniden-naklen atamaya ilişkin belgeler”, ikinci bölümde ”öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitim-staj ve incelemeleri ile ilgili belgeler, katıldığı her türlü eğitim faaliyetine ilişkin belgeler, kendisi tarafından verilen yayın ve eserlerine ilişkin bilgiler” yer alacak.

Üçüncü bölümde; ”memurun kullandığı izinlere ilişkin belgeler”, dördüncü bölümde; ”memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları” bulunacak.

Beşinci bölümde; ”kurumlarca gerekli görülmesi halinde memurun maaş, ücret, harcırah ve sair parasal haklarına ilişkin belgeler, emeklilik durumuna ilişkin belgeler, bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bildirimler, mal beyannameleri ile sendika üyeliğine ilişkin belgeler” gösterilecek.

Altıncı bölümde; ”memurun adaylık ve asli memurluğa atanmasına ilişkin belgeler, derece ve kademe ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici görevlendirilmesine ilişkin belgeler”, yedinci bölümde; ”ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler”, sekizinci bölümde; ”askerlik durumu, mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük durumuna ilişkin belgeler ile yukarıdaki bölümler kapsamına girmeyen memurun hizmet durumuna ilişkin diğer mesleki bilgi ve belgeler” saklanacak.

sponsorlu bağlantılar
Kategori: Haberler

15 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)  


Saatlerin Anlamları yecüc mecüc