Sponsorlu Bağlantılar

İnsanlar, birlikte yaşama arzusu güden varlıklar olduğundan dolayı zaman içerisinde toplum kavramı ortaya çıkmıştır. Toplum içerisinde huzur ve refahın üst noktalarda olması için de kurallara uyulması gerekmektedir. Bu durum da kuralların toplum üzerindeki önemi üzerinde her zaman durulmasına neden olmaktadır. Toplumsal kurallar ilk bakıldığında bireysel olarak görülmese de aslında her kişinin hakkını korumayı amaçladığından dolayı bireysel olarak da kabul edilebilir ancak bir kişi için gerekli olan kural diğer kişi için de geçerlidir.

Kural uyulması mecburi olan ve muayyen bir grup muayyen bir topluluk tarafınca kabul edilen yaptırım zorunluluğu olan eylemlerin tamamıdır. İnsanoğlunun huzuru ve huzur içinde yaşam sürebilmesi adına hem sosyal kaidelere hem de anane ve adetlere uyması gereklidir. Ben sosyal kaideleri trafik ışıkları ile benzer görmekteyim, uyulmaması durumda birtakım insanların canı yanabilir ve sosyal düzenlilik sekteye uğrayıp bozulur.

Kurallar sosyal düzeni temin edebilmek adına koyulmaktadır. Sözgelişi bir fert toplum kurallarına uymayıp herkesin hakkını çiğnerse öteki insanların mağdur olmasına neden olur ve bu fert gün içinde toplum fertleri arasından dışlanır ve yalnızlığa mahkum edilir. Diyelim ki bir yere akşam misafirliğe gideceksiniz, haber vermeden gitmek sizce uygun olur mu? Bir ihtimal gideceğiniz kişi o akşam uygun olmaya bilir. Buda ufak bir olgu gibi görünüyor olsa da sosyal bir kuraldır. Sosyal kuralların ehemmiyetini kavrayabilmek adına kurallara uyulmaması durumda doğacak fena şeyleri düşünürseniz mevzuyu daha da iyi anlayabilirsiniz.

Örneğin bir kütüphanede insanları rahatsız edecek düzeyde gürültü yapmak yasaktır. Ya yasak olmasaydı o vakit ne olurdu diye hiç düşündünüz mü? Kütüphanede okuduklarımızdan hiç bir şey anlamazdık ve bilgiye ulaşmada güçlük çekerdik. Sosyal kaidelerin ilk hedefi bireyin yaşama hakkını koruma altına almaktır.

Konuyu bir kaç misal ile zenginleştirecek olursak; Anne babanın yatak odalarına, kapıyı vurup müsaade almadan girilmez, kız kardeş şefkatle doludur, kendilerini küçükler karşısında sorumlu hissederler, Küçükler de büyük kardeşlerine saygı gösterir, onların isteklerini yerine getirirler ve Onların laflarını dikkatle dinleyip pekala efendim, baş üzerine diyerek yanıt verirler. Birbirinin özel şeylerini müsaadesiz kullanmazlar.

Tabi ki bu saydıklarımız en basit kurallardır. Toplum düzenini sağlamak adına bu kurallar dışında daha birçok kural bulunmaktadır. İnsanlar birlikte yaşama arzusu içerisinde olan varlıklardır. Birlikte sorunsuz bir şekilde yaşam sürebilmek için de şüphesiz kuralların önemi ciddi boyuttadır.

sponsorlu bağlantılar

16 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)  


Sponsorlu Bağlantılar
Saatlerin Anlamları
Eğitim
yecüc mecüc
Kısa Bilgiler