Sponsorlu Bağlantılar

Kpss lys öss derken zaman akıp geçiyor. Siz değerli takipçilerimizin sınavlarda daha başarılı olabilmeleri adına Karadeniz Bölgesinin Coğrafi Siyasi ve Fiziki Özelliklerini kısaca sizlere anlatmak istiyoruz. Karadeniz Bölgesinin Coğrafi Siyasi ve Fiziki Özellikleri hakkında ekleyecekleriniz olursa yorum yap kısmından konuya destek olabilirsiniz.

sponsorlu bağlantılar

Karadeniz Bölgesi Coğrafi Özellikleri

Karadeniz Bölgesi, yurdumuzun kuzeyinde, adını aldığı deniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Doğuda Gürcistan sınırından başlar, batıda Bilecik ve Adapazarı ovasının doğusuna kadar devam eder. Karadeniz Bölgesi kapladığı alan bakımından üçüncü büyük bölgemizdir. Büyük kısmı Kuzey Anadolu Dağları ile kaplanmıştır. Dağlar doğuda oldukça yüksektir. Yükseklik nedeniyle üstlerinde buzullara ve buzul şekillerine rastlanır. Dağların enalçak kısımları orta bölümdedir.Burada birbirinden uzaklaşan dağ sıraları arasına geniş vadiler ve ovalar sokulmuştur.
Karadeniz bölgesinin dağları,Karadeniz bölgesindeki iller,Karadeniz bölgesindeki madenler,karadeniz bölgesindeki akarsular,karadeniz bölgesinin coğrafi özellikleri,karadeniz bölgesi nüfus
Bu durum, ulaşım imkânlarını artırmış ve Karadeniz kıyılarıyla iç kısımlar arasındaki en elverişli yolların buradan geçmesini sağlamıştır. Dağlar orta kısımlardan sonra birkaç sıraya ayrılarak batıda tekrar yükselirler. Bölgenin kıyıları fazla girintili çıkıntılı değildir.Bölgenin iklimi, dağların kuzeye bakan yamaçlarında ve kıyı kesiminde bütünüyle Karadeniz’in etkisi altındadır. Karadeniz ikliminin en belirgin özelliği her mevsim yağışlı olmasıdır. Kışlar fazla soğuk değildir. Yazları ise hava sıcaklığı fazla yükselmez. Nemli hava kütlelerinin, yağışı çoğunlukla kuzeye bırakması sonucu, dağların güney yamaçlarına daha az yağış düşer. Bunun sonucu kuzeyde gür orman örtüsü görülürken, güney yamaçlarda orman seyrekleşir, hatta bazı alanlarda ortadan kalkar.Karadeniz Bölgesi’nde 1990 nüfus sayımına göre 8,5 milyon insan yaşar. Nüfusyoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Nüfusun az olmasının en büyük nedeni, yerleşme yönünden uygun olmayan Kuzey Anadolu Dağları’nın çok geniş alan kaplamasıdır. Yerleşme dağınıktır. Suyun bol ve tarım alanlarının parçalanmış olmasından köy yerleşmeleri dağınık ve küçük mahalleler halindedir. Köy evleri tek tek veya gruplar halinde geniş bir alana yayılmıştır. Çalışan nüfusun %80’den fazlası tarımsal faaliyetlerle uğraşır. Doğu Karadeniz Bölümü’nde nüfusun bir kısmı fındık, çay, tütün, soya fasulyesi gibi tarım ürünleri işleyen endüstri kuruluşlarında çalışır. Batı Karadeniz Bölümü’nde ise kömür ocakları ve demir-çelik endüstrisi halkın yoğun çalışma alanlarıdır. Tarım olanaklarının kısıtlılığı endüstrinin gelişmemiş olması, birçok insanı yurtiçi ve yurtdışı göçe zorlamıştır. Yurdumuzun en hareketli deprem kuşağı (Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı) bölgeyi batıdan, doğuya kat eder. Arazinin çok engebeli, yamaçların dik olması ve yağışların fazlalığı bölgede çok sık heyelanlara neden olmaktadır.

Karadenizin coğrafi konumu

İsmini Karadeniz’den alan bölge Sakarya Ovası’nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanır. Büyüklük bakımından bölgelerimiz arasında 3. sırada yer alır. Doğu-batı genişliği en fazla olan bölgemizdir. Bu sebeple doğusu ile batısı arasında yerel saat farkı en fazla olan bölgemizdir.

Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri

Fındık : Trabzon, Giresun ve Ordu başlıca üretim alanlarıdır. Türkiye toplam üretiminin % 85′i bölgeden karşılanır.

Çay : Giresun’dan Gürcistan’a kadar olan kıyı şeridinde yetiştirilir. Rize çevresinde yoğunlaşır. Türkiye toplam çay üretiminin %100′ü bu bölgeden karşılanır. Tabii ekim alanı en dar olan ürünlerimizdendir.

Tütün : Daha çok Orta Karadeniz Bölümü’nde (Samsun, Amasya ve Tokat çevresi) yetiştirilir. Ayrıca Batı Karadeniz’de Düzce dolaylarında da üretimi yapılır. Türkiye toplam tütün üretiminin %13′ü bölgeden karşılanır.

Mısır : Bütün kıyı boyunca yetiştirilir.

Elma : Bölgede Amasya başta olmak üzere Kastamonu ve Tokat çevresinde yetiştirilir.

Şekerpancarı: Amasya, Tokat, Kastamonu çevresinde tarımı yapılmaktadır.

Keten-kenevir: Kastamonu başta olmak üzere Sinop, Zonguldak çevresinde tarımı gelişmiştir.

Soya Fasulyesi: Ordu- Giresun çevresinde tarımı yapılmaktadır.

Zeytin: Soğuktan korunmuş Çoruh vadi oluğunda ( Artvin -Yusufeli) tarımı yapılır.

Turunçgiller: Kış ılıklığı sebebiyle Rize çevresinde tarımı yapılır.

Kivi: Son yıllarda Rize ve Trabzon çevresinde tarımı yapılmaya başlamıştır.

Karadeniz Bölgesi Nüfus ve Yerleşim Özellikleri

Doğal koşullar nedeniyle nüfusun büyük bölümü kıyıda toplanmıştır. İç kısımlar kıyılar kadar yoğun nüfuslu değildir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Fakat Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinin özellikle kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazladır. Kıyı ovaları, maden ve endüstri bölgeleri yoğun nüfusludur. Bölgede doğal koşullar nedeniyle şehirleşme oranı düşüktür. Bölge nüfusunun yaklaşık %70’i kırsal kesimde oturur. Türkiye genelinde en fazla kırsal nüfusa sahip bölgedir. En önemli şehir merkezleri kıyı şeridindedir. Bunlar Samsun, Zonguldak ve Trabzon’dur. Bölgedeki tarım alanlarının sınırlı oluşu, hızlı nüfus artışı, endüstrinin gelişmemesi, açık deniz balıkçılığının yapılamayışı, bölgeden diğer bölgelere (özellikle Marmara’ya) yoğun göçlere neden olmaktadır. Diğer bölümler göç verirken Batı Karadeniz göç almaktadır. Sebepleri: Ereğli-Zonguldak taşkömürü havzalarının varlığı, Karabük ve Ereğli’de demir -çelik endüstrisinin gelişmesidir. Orta Karadeniz Bölümü dışında iç kesimler seyrek nüfusludur. Orta Karadeniz’de ise, küçük ovaların iç kesimlerde de yer alması nüfusun kıyı ile dengelenmesini sağlamıştır. Bölgede iç kesimlerde toplu, kıyıda dağınık yerleşme görülür. Yurdumuzda dağınık yerleşmenin en fazla görüldüğü bölge Karadeniz Bölgesi , bölüm ise Doğu Karadeniz Bölümüdür.Bu durum yağışın bol, arazinin engebeli olması ve tarım alanlarının dağınık olmasından kaynaklanır.

Karadeniz Bölgesinin Fiziki Yapısı

Yüzey Şekilleri

Karadeniz Bölgesi, ülkemizin en yüksek ve en arızalı bölgelerinden biridir. Bir bütün olarak Kuzey Anadolu Dağları adı verilen dağlık kuşak, birbirinden birtakım depresyonlar ile ayrılan ve genel olarak birbirine paralel uzanan sıradağlar niteliğindedir. Bu dağların kıyı üzerinde yükselen bölümüne “Kıyı Dağları” veya “Dış Kuşak”, bunun gerisinde yer alan dağlara da “İç Sıra Dağlar” veya “İç Kuşak” adı verilmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’yi orojenik birimlere ayıran jeologlar tarafından, Kuzey Anadolu Dağları’nın dış sıraları “Pontidler” adı altında toplanmıştır.

sponsorlu bağlantılar
Kategori: Yazılar

14 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)  


Saatlerin Anlamları yecüc mecüc