Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Eğer tarih bizleri yanılmıyorsa Kanuni Sultan Süleyman’ın toplamda 4 hanımı bulunmaktadır. Sizlerin talepleri üzerine Kanuni Sultan Süleyman’ın eşlerini araştırdık. Kanuninin eşleri hakkında detaylı bilgiye web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Eşleri (Hanımları)

İlk eşinin adını tam olarak bilinmemektedir.

Mahi Devran Haseki

Mahidevran Sultan ya da Mahidevran Gülbahar Sultan (-ö.1580) Osmanlı padişahı (Sultanı) Kanuni Sultan Süleyman’ın hasekilerinden biridir.

Mahidevran Sultan’ın Kanuni tahta çıkmadan önce Manisa valisi olarak görev yapmaktayken gözdeleri arasına girdiği bilinmektedir. 1515 yılında Kanuni’nin en büyük erkek çocuğu olan Şehzade Mustafa’yı dünyaya getirdi. 1520 yılında eşinin padişah olması üzerine çocuğuyla birlikte İstanbul’a geldi. Bu sırada Hürrem Sultan saray haremine girmişti ve kısa zamanda Kanuni’nin en sevdiği eşi haline gelmişti. 1521 yılında Hürrem Sultan da bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Şehzade Mustafa yetişkinliğe ulaşınca Osmanlı geleneğine uyarak Amasya’ya vali olarak gönderildi. Yine gelenek olduğu üzere annesi Mahidevran Sultan da oğluyla birlikte Amasya’ya gitti. Şehzade Mustafa’nın Kanuni’nin en büyük oğlu olması ve sevilen bir şehzade olması nedeniyle babasından sonra tahta çıkması bekleniyordu. Ancak Kanuni 1553 yılında oğlu Mustafa’yı kendisini tahttan indirmeyi planladığı inancıyla boğdurttu. Hürrem Sultan’ın Kanuni’yi bu kararında etkilediği inancı yaygındır. Şehzade Mustafa’nın öldürülmesinden sonra Mahidevran Sultan iyice gözden düştü. Yaşamının büyük bir bölümünü fakir olarak oğlunun mezarının bulunduğu Bursa’da geçirdi. Ancak annesi Hürrem Sultan’ın ölmesinden sonra Hürrem Sultan’ın oğlu II. Selim, Mahidevran Sultan’a maaş bağlattı ve 1555 yılında oğlu Mustafa’nın türbesini yaptırttı.

Mahidevran Sultan 1580 yılında Bursa’da öldü. Oğlunun türbesine gömüldü.

Gülfem Hatun

1512 ile 1515 yılları arasında Şehzade Murad’ı doğurduğu söylenen Kanuni Sultan Süleyman’ın 3.eşidir.Saray cariyelerinden geldiği söylenmektedir.Kanuni aynı Mahmud’da olduğu gibi bu çoçukla da ilgilenmemiş olduğu sanılabilir.Lakin bu küçük şehzade 1-2 yaşlarında hastalanıp vefat etmiştir. Gülfem Hatun 1-2 yıllık sultanlığından sonra da yaşamına sarayda hareme yardım ederek devam ettirmiş ve yine gözlerini sarayda kapamıştır.

Yılmaz Öztuna’ya göre Kanuni’nin 3. hanımı olduğu rivayet olunur. Gülfem Hatun 1497′de İstanbul’da doğmuş, 65 yaşında olduğu halde yine İstanbul’da vefat eden bu zevcesi 51 sene süren izdivaç müddetiyle görülüyor ki evliliği 14 yaşındayken vukubulmuştur. Murad adlı bir şehzadesini babası boğdurtmuştur.

Çağatay Uluçay’a göre ise, Gülfem Hatun öldürülmüştür. Ancak kabir taşında şehide-i saide yazı­yor olması yâni kutlu şehid mânasına gelen bu ifadenin kötü bir eylemin sahibi olmadığını akla getiriyor. Şehzade Abdullah’ın annesi olduğu bilinmektedir.

Hurrem Haseki Sultan

Hürrem Sultan ya da Hürrem Haseki Sultan (1500-1506 c. – 1558) doğum adı: Alexandra Lisowska , Avrupa’da tanındığı ad: Roxelana. Osmanlı padişahı I. Süleyman’ın eşi ve sonraki padişah II. Selim’in annesidir.

Lehistan Krallığı’nın sınırları içerisinde bulunan Rutenya’da doğdu. Tatar akıncılar tarafından 1520 tarihinde 20’li yaşlarında Rutenya’den kaçırılmış, Kırım Hanı’nın himayesine girmiştir daha sonra Osmanlı sarayına sunulmuştur.

16. yüzyıl kaynaklarına göre kızlık ismi bilinmiyordu. Ama daha sonraki kayıtlara göre mesela 19. yüzyılın Ukrayna’daki ilk kayıtlarına göre Anastasia (Kısaca Nastia) Polonyalıların geleneğinde, Aleksandra Lisowska olarak bilinir. Genelde Hürrem Sultan ya da Hürrem balsaq sultan olarak bilinirdi; Avrupa dillerinde Roxolena, Roxolana,Roxelane, Rossa, Ruziac, Türkçe’de Hürrem (Farsça kökenliخرم Hürrem), neşeli olan kişi ve (Arapçada Kerîme -كريمة) Soylu olan kişianlamına gelir. Roxelana, onun gerçek ismi olmayabilir ama takma adı onun Ukraynalı soyuna ait olan (Günümüze ait yaygın isim Ruslana) ve doğu slav ismi olan, Roxolany ya da Roxelany, şimdiki Ukrayna halkında 15. yüzyıldan sonra kullanılıyordu.

sponsorlu bağlantılar

20 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)  


Saatlerin Anlamları yecüc mecüc