Sponsorlu Bağlantılar

Harezmi, gerçek adıyla Ebu Abdullah Muhammed bin 770 tarihinde Özbekistan ülkesinin Karizmi şehrinde gözlerini hayata açmıştır. Matematik alanında yapmış olduğu çalışmalarla tanınan ünlü bilim insanı döneminin en önemli bilim adamları arasında yer alıyordu. Bağdat ilinde uzun süre kalan ve burada eğitim alan Harezmi bu şehri çok sever ve buraya yerleşir. Yaptığı çalışmalar şehrin önde gelen isimleri tarafından beğenilince kendisi Bağdat Saray Kütüphanesinin idaresinde görevlendirilmiştir.

Harezmi özellikle matematik alanında yapmış olduğu çalışmalar sayesinde ün kazanmıştır. El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele (Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap) adlı eseri günümüze kadar ulaşmış olan en önemli eseridir. Bu kitabının en önemli özelliği ilk yazılmış cebir yani matematik kitabı olmasıdır. Harezmi cebirin babası olarak da bilinir. İngilizce’deki “algebra” ve bunun Türkçe’deki karşılığı olan “cebir” sözcüğü, Harezmî’nin kitabındaki ikinci dereceden denklemleri çözme yöntemlerinden biri olan “el-cebr”den gelmektedir.

Harezmi matematik alanı dışında coğrafya bilimi ile de ilgilenmiş ve bu alanda da birçok eser vermiştir.

Harezmi Kısaca Neleri Yapmıştır

Harezmi Hakkında Kısa ve Öz Bilgiler

Harezmi Ne Yaparak Popüler OlmuşturMatematik ile alakalı eserleri
* El- Kitab’ul Muhtasar fi’l Hesab’il Cebri ve’l Mukabele
* Kitab al-Muhtasar fil Hisab el-Hind
* El-Mesahat

Astronomi ile alakalı eserleri
* Ziyc’ul Harezmi
* Kitab al-Amal bi’l Usturlab
* Kitab’ul Ruhname

Coğrafya alanındaki eserleri
* Kitab surat al-arz

Tarih alanındaki eserleri
*** Kitab’ul Tarih

Sizlerinde gördüğü gibi ünlü bilim insanı olan Harezmi birçok alanda eserler vermiş ve bilimin gelişmesi adına canla başla uğraşmış tarihin en önemli isimlerinden birisidir. Harezmî aşırı derecede önemli bir kişi olduğundan dolayı kendisi günümüze çeşitli etkinliklerde anılmaktadır. Yurt genelinde yapılan etkinlikleri gözlemleyecek olursanız Harezmî ile alakalı çok sayıda etkinliğin olduğunu görebilirsiniz.

sponsorlu bağlantılar

15 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)  


Sponsorlu Bağlantılar
Saatlerin Anlamları
Eğitim
yecüc mecüc
Kısa Bilgiler