Sponsorlu Bağlantılar

Baş ağrısını geçiren dua ve hangi dua baş ağrısını geçirir sorularını kendimize sorduk. Bu işin erbabı olan kişilerden edinmiş olduğumuz bilgileri de siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istiyoruz. Baş ağrısını geçiren duayı inanarak okuyan her 100 kişiden 90’ı baş ağrısından kurtulduğunu söyledi. Sizlerde sizlerle paylaşacağımız baş ağrısını geçiren duayı inanarak okursanız başınıza bela olan baş ağrılarından kurtulabilirsiniz. Gelin baş ağrısını geçiren duayı birlikte okuyalım.

Baş Ağrısı için Dua

Resullulah, Hazret-i Ali’ye buyurdu ki: “Başın ağrıyınca, elini başına koy ve Haşr suresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.”

Resulullah’ın Haşr suresinin bu kısmını okuduğu zaman, mübarek elini, mübarek başına koyduğu ve: “Ölüm hariç, bu her hastalığa şifadır” buyurduğu bildirilmiştir.

Haşr Suresi 21-24.Ayet

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.

21. Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelil-leraeytehû khâşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn. 22. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül ğaybi veş-şehâdeti hüver-Rahmân-ür-Rahîm. 23. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El Melik’ül Guddûs-üs-Selâmü’l Mü’minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir.Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. 24. Hüvallâhül khâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel’ard. Ve hüvel Azîzul Hakîm.

Anlamı:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile

21. Biz bu Kuran’ı bir dağa indirseydik, Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. 22. O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. 23. O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. 24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

İnanarak yapacağınız her şey sizi doğruya ulaştıracaktır. Tez zamanda şifa bulmanızı temenni ederiz.

sponsorlu bağlantılar

13 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)  


Sponsorlu Bağlantılar
Saatlerin Anlamları
Eğitim
yecüc mecüc
Kısa Bilgiler